perspektivní farmaření

Perspektní farmaření je 

  • Produkce potravin nezatěžující životní prostředí
  • Celoroční provoz nezávyslý na okolním prostřědí
  • Využívá již urbanizovaná a znehodnocená území - rumiště, plochy bez užitku
  • Využívá přebytky tepelné energie z výroby elektřiny a procesů chlazení
  • Vysoká efektivita užitné plochy = maximální výtěžnost zemědělských produktů na plochu
  • Automatizovaný provoz - minimalizuje zásah obsluhy, kontrola na dálku
  • Přemístitelné - není nutné ohlašovat stavbu, protože jde o mobilní zařízení

Distribuce tepla v kombinované variantě - chov ryb a skleníkové pěstování

Přebytky tepla jsou distribuované do prostoru pro chov ryb

Zde ohřívají chovnou vodu

Regulovaný objem teplého a vlhkého vzduchu se distribuuje do horního skleníku, kde vytváří ideální klima pro pěstování

Biologická odpad vzniklý z chovu ryb se používá pro hnojení  rostlin


Kontejnery a skleníkové nadstavby lze kombinovat a skládat do větších funkčních celků. 

Řešení pro bioplynové stanice

Přebytky tepla jsou využité pro vyhřívání rybích kontejnerových farem a skleníků 

Řešení pro datová centra

Odpadní teplo se zužitkovává pro vytápění kontejnerové farmy a dále k sekundárnímu vytápění skleníku

Řešení pro farmy a zemědělská družstva

Kontejnerový chov ryb rozšiřuje portfolio živočišné produkce