intenzivně, efektivně, udržitelně

Sestavy farem

Optimální sestava kontejnerové farmy obsahuje několik navzájem propojených kontejnerů. Rozložení do více kontejnerů má výrazný vliv na ekonomiku farmaření, vytížení obsluhy i nároky na pohodlný provoz a BOZP.


Kombinace kontejnerů 2 + 1

 • Dva kontejnery délky 40" slouží k pěstování, nebo chovu.
 • Přisazený kontejner délky 20" slouží jako technická místnost s instalovanými technologiemi pro provoz a příruční sklad (krmiva a materiálu potřebného k provozu).

2 + 1 VEGGIE.BOX

2 + 1 FISH.BOX

Výtěžnost mangoldu 42 tun / rok

Výtěžnost sumečka afrického 20 tun / rok


Kombinace kontejnerů 4 + 1

 • Čtyři kontejnery délky 40" slouží k pěstování, nebo chovu.
 • Přisazený kontejner délky 40" slouží jako technická místnost s instalovanými technologiemi pro provoz a příruční sklad (krmiva a materiálu potřebného k provozu).

4 + 1 VEGGIE.BOX

Výtěžnost mangoldu 84 tun / rok

4 + 1 FISH.BOX

Výtěžnost sumečka afrického 40 tun / rok


Farma VEGGIE.BOX + FISH.BOX

 • 1 kontejner 40" slouží k chovu ryb
 • 1 kontejner 40" slouží k pěstování rostlin
 • 1 kontejner 20" slouží jako technická místnost s instalovanými technologiemi a sklad

2+1 VEGGIE.BOX + FISH.BOX

 • 2 kontejnery 40" slouží k chovu ryb
 • 2 kontejnery 40" slouží k pěstování rostlin
 • 1 kontejner 40" slouží jako technická místnost s instalovanými technologiemi a sklad

4+1 VEGGIE.BOX + FISH.BOX

Výtěžnost mangoldu 21 tun / rok
Výtěžnost sumečka afrického 10 tun / rok

Výtěžnost mangoldu 42 tun / rok
Výtěžnost sumečka afrického 20 tun / rok


Skleníková přístavba kontejnerů

Jakýkoli kontejner (pěstební i rybí), nebo kontejnerovou sestavu je možné osadit střešním izolovaným skleníkem.

 • skleník rozšiřuje pěstební plochu na dvojnásobek

 • tepelně izolovaný skleník umožňuje pěstování 365 dní v roce

 • přitápění skleníku je řešené tepelnými přebytky z výroby v kontejneru

 • oddělený skleník s vlastním vchodem umožňuje pěstovat více druhů rostlin


Energetická nadstavba vlastní výroby: fotovoltaiké panely a větrné turbíny

S využitím střechy kontejnerů pro instalaci fotovoltaických panelů a větrných nízkootáčkových turbín, je značná část spotřeby elektrické energie vyrobená ekologicky.

 • ekologicky získaná energie

 • větrné turbíny jsou vlastní konstrukce

 • 132kWp instalovaného výkonu FVE na 4 + 1 kontejnerové sestavě

 • 7,2 kW instalovaného výkonu větrných turbín na 4 + 1 kontejnerové sestavě

FVE a větrné turbíny včetně elektroniky a nosných prvků dodáváme na klíč podle konfigurace kontejnerové sestavy. 

Vertikální větrné turbíny jsou naší vlastní konstrukce a FVE montujeme na konstrukce vlastní výroby.

Sledování provozu všech energetických zařízení je integrované přímo do řídícího systému farmy.

stabilní prostředí pro pěstování a chov

Hlavní benefity


Celoroční provoz

Nezáleží na počasí. Kontejnery jsou výborně zaizolované a řídicí systém se stará o stabilní prostředí uvnitř kontejneru bez výkyvů teplot. 


Kompaktní rozměry, vysoká efektivita na metr

Prostory kontejneru jsou plně využité a veškerá technologie je jeho součástí. Zároveň klademe důraz na snadnou obslužnost.   


Minimální provozní náklady

Díky tepelně izolovaným kontejnerům jsou nároky na udržení stálého vnitřního prostředí minimální. Chytrý řídicí systém zaručuje hospodárné zacházení s energiemi a vodou. 


Automatizovaný provoz a dálkové řízení

Chytré řízení snižuje nutnost přítomnosti obsluhy na minimum. Celou farmu lze sledovat a ovládat přes zabezpečené webové rozhraní, nebo mobilní aplikaci. 


Žádné legislativní nároky na stavbu

Farma je mobilní a nevyžaduje povolení stavby. 


Nenecháme vás v tom

Máme zkušenosti a spolupracujeme s vědeckými institucemi. Budeme vám kdykoli nápomocni při vašich úspěších. 


budoucnost klepe na dveře