kontejnerový chov ryb

FISH.BOX

Kontejnerové farmy pro intenzivní chov ryb. Využívají vlastního recirkulačního systému (RAS), kdy je chovná voda mechanicky a biologicky přečištěná od nežádoucích látek a opětovně vrácena do chovných nádrží.


instalované chovné kontejnery
instalované chovné kontejnery
schéma filtračního systému
schéma filtračního systému
chovná nádrž v provozu
chovná nádrž v provozu

Představení

V repasovaném námořním kontejneru s termoizolací jsme vybudovali prostor s kontrolovaným prostředím. Tento prostor je zařízený veškerou technologií pro intenzivní chov mnoha druhů ryb od chladnomilných po teplomilné. 

Chovné nádrže a mechanická a biologická filtrace spolu s dosazovací nádrží a čerpadly tvoří uzavřený koloběh chovné vody. Další zařízení se starají o okysličení, osvit, stabilní teplotu, udržení chemických vlastností chovného prostředí a pravidelný příjem potravy pro chovanou rybí osádku. 

Automatizace procesů a kontinuální měření snižují náročnost na obsluhu, eliminují možné potíže během chovu a především násobně urychlují růst populace ryb do tržní velikosti.


Co lze chovat

Systém je připravený pro chov mnoha druhů chladnomilných a teplomilných ryb  jako tilapia, sumeček africký a velký, pstruh, candát, okoun, jeseter, siven arktický, síh, marena, mník jednovousý...


Produkce 

10 tun sumečka afrického je ověřená roční produkce kontejneru FISH.BOX

Porovnání výtěžnosti s rybničním chovem

Živočišná produkce Výnos rybník t/ha/rok Výnos farma t/ha/rok Poměr výnosu farma/rybník
 Sumeček africký  0,25  2660  10 640x více

Rozměry

 • kompaktní a standardizované rozměry
 • vysoká výtěžnost na metr plochy
 • veškeré techonologie pod jednou střechou
 • převozitelné běžnou přepravou

Vybavení 

KONTEJNER

 • Upravený 40" kontejner s vnější izolací

 • Stohovatelná konstrukce

 • Oddělené technologie

CHOVNÉ NÁDRŽE

 • 3 oddělené chovné nádrže, každá o objemu 3m3

 • Zařízení pro cirkulaci chovné vody

 • Automatická krmítka granulovaného krmiva podle kalendáře

 • Dávkovač pro regulaci pH

 • Automatická regulace hladiny vody včetně dopouštění

TECHNOLOGIE

 • Mechanická filtrace se sedimentačním a bubnovým filtrem

 • BiIologická vícekomorová filtrační nádrž včetně biomédií

 • Klimatizační jednotka pro regulaci teploty

 • Vzduchovací kompresory pro okysličování chovné vody a biologických filtrů

 • Kontinuální měření parametrů vody a okolního prostředí

 • Kontinuální statistika spotřeby el. energie, vody, krmení, parametrů systému

 • Autonomní řízení systému a sledování přes internet a mobilní aplikace

 • Nezávislé nouzové vzduchování při výpadku dodávky elektrické energie

Vyšší efektivita provozu = farma z více kontejnerů 

Sestavy farem

Jednotlivé kontejnery lze propojit do komplexní celků, kdy dochází k úspoře pořizovacích nákladů a také k úspoře nákladů na provoz. 

farma v sestavě 2+1 kontejner
farma v sestavě 2+1 kontejner
farma v sestavě 4+1 kontejner
farma v sestavě 4+1 kontejner
farma se skleníkovou nadstavbou
farma se skleníkovou nadstavbou

FISH.BOX