Automatizace procesů a dálkové řízení farem na zakázku

Potřebujete zautomatizovat a dálkově spravovat?

hydroponické pěstební systémy?

recirkulační systémy chovu ryb, odchovny a líhně?

akvaponické rybochovné a pěstební systémy?


Nabízíme automatizaci a dálkovou správu vašich provozů se zkušenostmi z vlastních farem.


Systém jsme vyvinuli pro vlastní potřebu řízení kontejnerových farem a časem se prokázalo, že je aplikovatelný pro již existující provozy, také pro nově vznikající projekty.

měření - řízení -  online dohled - historie provozu

Jak pracuje řídící a dohledový systém


Systém kontinuálně měří fyzikální veličiny

 • teplotu vody, vzduchu, provozních kapalin a plynů 
 • parametry chovné a pěstební vody
 • vzdušnou vlhkost 
 • hladiny v nádržích a zařízeních pro cirkulaci a filtraci 
 • spotřebu vody a elektrické energie
 • stavy zařízení a vybavení (zapnuto / vypnuto, otevřeno / zavřeno) 

Řídící jednotka automaticky ovládá

 • doplňování vody do systému
 • činnost oběhových, doplňovacích a dávkovacích čerpadel (případně servoventily)
 • činnost filtračních zařízení
 • temperování a klimatizaci prostoru a vody
 • dávkovače krmných směsí a práškových látek
 • vzduchotechniku a cirkulaci vzduchu v prostoru

Přehled o provozu je online 24/7

 • vše v aplikaci mobilního telefonu, na počítači i na internetu (neveřejný přístup) 24 hodin denně 7 dní v týdnu
 • přístup do systému je chráněny heslem a každému uživatelskému profilu je umožněný přístup do vybraných sekcí
 • každý uživatel disponuje úrovní oprávnění - vidím / vidím a mohu zasáhnout / mohu měnit nastavení systému
 • varování disponovaným uživatelům na mobilní telefon - překročení teploty, hladiny, výluka zařízení, neoprávněný vstup...

Kontinuálně zapisuje údaje pro analýzu 

 • získáte přehled o spotřebované energii, vodě, krmení, dávkovacích směsí...
 • zobrazuje hodnoty do grafů - lze zpracovat analýzy efektivity a optimalizovat provoz
 • historie provozu odhaluje chyby v procesním nastavení - následuje optimalizace nasazení pracovníků, pořadí činností...
 • vše přehledně v grafech s možností exportu do tabulek

Otevřený do budoucnosti

 • systém je kdykoli rozšiřitelný o další zařízení provozu, senzory a měřící prvky
 • využívá ověřené a rozšířené komunikační protokoly = velká škála spolehlivých senzorů 
 • systém je otevřený novým technologiím 

inteligentní řízení procesů