dlouhým testováním ověřené technologie

Příběh farem

V průběhu let jsme sledovali současné zemědělství a hlavně vývoj chování spotřebitele. Rostoucí životní úroveň obyvatel Evropy konstantně zvyšuje tlak na využití přírodních zdrojů, ať už jde o vodu, půdu pro zemědělství, ale i využití fosilních paliv pro opakující se transport potravin. Budoucnost naší planety nám není lhostejná, proto jsme naše řešení postavili na následujících myšlenkách:

 • Chceme zpomalit rychlost, kterou se volná příroda mění v plochy pro rostlinnou a živočišnou výrobu. Ne jen u nás, ale i v zemích, kam se tato výroba přesunula.

 • Chceme využít prostory a plochy, které již nemohou sloužit svému původnímu účelu. Jde o brownfieldy, rumiště a plochy s kontaminovanou půdou.

 • Chceme využít energetické synergie. Odpadní teplo z farem chceme dále využít pro vytápění. Pro napájení farem využijeme obnovitelných zdrojů nebo nočních tarifů.

 • Chceme ulehčit výstavbu farem, protože budování indoor vertikálních farem je náročné na projektování a výběr vhodné budovy.

 • Chceme produkovat potraviny lokálně a efektivně, s ohledem na úsporu přírodních zdrojů.


proto jsme vytvořili vlastní koncept farmaření ve snadno přemístitelných kontejnerech

FISH.BOX

je určen k intenzivnímu chovu tržních ryb, druhů chovaných v našich vodách a teplomilných, exotických druhů

Pro ekonomii provozu je zásadní odchovat co nejvíce ryb za co nejkratší čas.

Proto naše zařízení staví na recirkulačním systému známém pod zkratkou RAS (Recirculating aquaculture system), kde chovná voda cykluje z chovné nádrže do mechanických filtrů a přes biologický filtr zpět do chovné nádrže.

recirkulační kontejnerová farma na ryby - interiér FISH.BOX s chovnou nádrží
recirkulační kontejnerová farma na ryby - interiér FISH.BOX s chovnou nádrží

VEGGIE.BOX

je určen k intenzivnímu pěstování mnoha druhů bylin, zeleniny, koření, květin, ovoce

K dosažení vysokých zisků sklizně je nezbytné dodat rostlinám vše potřebné v ideálním množství. Tedy živiny, konkrétní světelné záření, správnou teplotu a vlhkost.

Proto naše zařízení funguje na principu hydroponického několika patrového systému s možností výběru z 5 typů hydroponie ((DFT,NFT, Drain, Drip, Aero).

intenzivní hydroponické pěstování v kontejneru - interiér VEGGIE.BOX s regály pro pěstování
intenzivní hydroponické pěstování v kontejneru - interiér VEGGIE.BOX s regály pro pěstování

Využití kontejnerových farem je v souladu s evropskou iniciativou From Farm to Fork, tedy s iniciativou zkrácení dodavatelského řetězce a tím snížení uhlíkové stopy potravin.


Jak vyrobit více potravin na menší ploše

Tabulka porovnávající výnosy hydroponického pěstebního kontejneru VEGGIE.BOX s klasickým pěstováním na polích

Rostlinná produkce Výnos pole t/ha/rok Výnos farma t/ha/rok Poměr výnosu farma/pole
 Listový salát  24  1730  72x více
 Bylinky  1,5  720  480x více
 Mangold  250  5460  21,8x více
 • Hydroponie je metoda pěstování rostlin bez použití zeminy jako substrátu.

 • Absence zeminy usnadňuje kontrolu nad množstvím živin a snižuje riziko přemnožení škůdců.

 • Hydroponie je škálovatelná horizontálně i vertikálně. S pěstební plochou můžeme pracovat, měnit ji dle potřeby a pěstovat v blocích nad sebou.

 • V hydroponii můžeme pěstovat i rostliny, které by v našich klimatických podmínkách nebylo možné produkovat efektivně.


Tabulka porovnávající výnosy recirkulačního chovného kontejneru FISH.BOX s klasickým chovem v rybnících

Živočišná produkce Výnos rybník t/ha/rok Výnos farma t/ha/rok Poměr výnosu farma/rybník
 Sumeček africký  0,25  2660  10 640x více
 • Vymysleli jsme vlastní RAS systém - intenzivní recirkulační systém pro chov ryb.

 • Přišli jsme na způsob, jak rybník zmenšit na chovnou nádrž a jak využít stále stejnou vodu bez rizika znečištění a úhynu ryb.

 • RAS má uzavřený okruh. Voda z chovné nádrže prochází mechanickým i biologickým čištěním.

 • V systému je velký objem vody, proto není systém náchylný na výkyvy parametrů vody

jak zajistit stabilní prostředí pro pěstování a chov

Hlavní benefity


Celoroční provoz

Nezáleží na počasí. Kontejnery jsou výborně zaizolované a řídicí systém se stará o stabilní prostředí uvnitř kontejneru bez výkyvů teplot. 


Kompaktní rozměry, vysoká efektivita na metr

Prostory kontejneru jsou plně využité a veškerá technologie je jeho součástí. Zároveň klademe důraz na snadnou obslužnost.   


Minimální provozní náklady

Díky tepelně izolovaným kontejnerům jsou nároky na udržení stálého vnitřního prostředí minimální. Chytrý řídicí systém zaručuje hospodárné zacházení s energiemi a vodou. 


Automatizovaný provoz a dálkové řízení

Chytré řízení snižuje nutnost přítomnosti obsluhy na minimum. Celou farmu lze sledovat a ovládat přes zabezpečené webové rozhraní, nebo mobilní aplikaci. 


Žádné legislativní nároky na stavbu

Farma je mobilní a nevyžaduje povolení stavby. 


Nenecháme vás v tom

Máme zkušenosti a spolupracujeme s vědeckými institucemi. Budeme vám kdykoli nápomocni při vašich úspěších. 


budoucnost klepe na dveře